Dil ve Konuşma Terapisi

Çocuklarda ve yetişkinlerde dil, konuşma, iletişim ve yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve tedavisi ile yaşam kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarını kapsayan bir bilim dalıdır.

Çocuklarda ve yetişkinlerde dil, konuşma, iletişim ve yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve tedavisi ile yaşam kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarını kapsayan bir bilim dalıdır.

Dil ve Konuşma Terapisti (DKT) Kimdir?

Dil ve Konuşma Terapisti, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma işlevlerinin gelişimi ile bu alanlardaki sorunların önlenmesi, tanısı, değerlendirilmesi ve tedavisi üzerine çalışır. Ayrıca, dil ve konuşma terapisi alanında bilimsel araştırmalar yapar. Bu uzmanlık alanı, sağlıklı veya sağlık sorunları olan bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefler.

Dil ve Konuşma Terapisi Alanları

Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon Bozukluğu, Fonolojik Bozukluk, Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi): Bireyin konuşma sırasında bazı sesleri doğru pozisyonda üretememesidir.

Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma (Takipemi): Konuşma üretiminin süreklilik, pürüzsüzlük, hız ve çaba anlamında bozuk olmasıdır.

Motor Konuşma Bozuklukları (Apraksi, Dizartri): Nörolojik bir sebebe bağlı olarak konuşma için organize edilmesi gereken kas gruplarında görülen güçsüzlük ve/veya koordinasyon bozukluğu sonucu konuşma becerisinin etkilenmesidir.

Disleksi: Dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. 

İşitme Engeline Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları: Yapılan işitme testleri sonucu kişinin işitme kaybına sahip olduğu belirlenir ve bu kayıp bireyde dil ve konuşma bozukluğuna yol açar.

Dudak Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozukluğu: Dudak damak yarıklığı normal ilerlemeyen embriyolojik gelişime bağlı konjenital (doğuştan) yapısal bozukluklardır.

Gelişimsel Dil ve Konuşma Bozukluğu: Çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin yaşı gereği beklenen düzeyde gelişmemiş olmasıdır.

Ses Bozuklukları (Ses Kısıklığı, Ses Teli Parazisi, Mutasyonel Falsetto, Nodüle Bağlı Ses Bozukluğu): Sesin kötü kullanımı, travma, cerrahi işlemler sonrası hasar, fonksiyonel bir bozukluk sonucu veya nedeni belli olmaksızın kişinin sesinin işitilebilir veya memnuniyet verici olmamasıdır.

Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi, Parkinson, Demans, Travmatik Beyin Hasarı): Sağlıklı bir şekilde hayatına devam eden bireyde kanama, inme, travma veya beyinde meydana gelen atrofi (küçülme) sonucunda oluşan çeşitli durumlara bağlı olarak dil bozukluğu yaşamasıdır.

Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB): Sosyal iletişim ve sosyal etkileşimdeki eksiklikler ve sınırlı, tekrarlayan davranışların varlığı ile karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur.

Bilişsel / Dikkat Bozuklukları: Bireyin bilişsel işlemleri yerine getirmekte, dikkatini sürdürmekte, durumlar arası geçiş yapmakta, ilgisiz uyaranları baskılamakta zorlanması olarak kendini gösteren bir bozukluktur.

Çiğneme ve Yutma Bozuklukları: Besinleri çiğneme, yemek borusuna gönderme, yemek borusunda kasılma ve gevşeme hareketleri ile ilerletme ve son olarak mideye gönderme aşamalarının bir veya birden fazlasında güçlük yaşanmasıdır.

Terapi Süreci

Danışanımızın başvuru sebebine ve terapistimizin gözlemine göre belirlenen çeşitli objektif ve algısal değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda danışanın bireysel özellik, ihtiyaç ve isteklerine bağlı olarak terapi süreci planlanır. Süreç içerisinde gelişim değerlendirilmeye devam edilir ve gereken noktada terapi sürecinde değişiklik yapılır.

Dil ve Konuşma Terapistlerinin Çalıştıkları Yaş Grupları

Doğumdan itibaren her yaştan insan ile çalışırlar.

Toplumdaki her birey bir dil ve konuşma terapisi danışanı olabilir.

Bölüm Doktorları

Uzm. DKT. Elif İkbal ESKİOĞLU

Dil ve Konuşma Terapisi

Uzm. DKT. Miray DİCLE

Dil ve Konuşma Terapisi