Çocuk ve ergen psİkİyatrİsİ

0-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki süreçlerde yaşadığı sorunlarla ilgilenen tıbbi bölümdür.

Çocuk ve ergen psikiyatrisi; 0-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin gelişimsel, ruhsal, bilişsel, akademik ve sosyal alanlardaki süreçlerde yaşadığı sorunlarla ilgilenen tıbbi bölümdür. Çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunlar ve ortaya çıkan psikiyatrik hastalıklarla ilgili tanı koyma ve tedavi planlama süreçleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı doktorlar tarafından gerçekleştirilir. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünde çocuk ve ergenin içinde bulunduğu ruhsal gelişim evresi saptanır, olası sorunlar ve hastalıklar belirlenerek gerekli tanı, tedavi ve takip süreçleri başarıyla uygulanır.
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü’nün Takip Ettiği Konular Arasında
  •  Davranış Bozuklukları
  •  Depresyon ve kaygı bozukluğu
  •  Dikkat Eksikliği
  •  Hiperaktivite Bozukluğu,
  •  Otizm Spektrum Bozuklukları,
  •  Uyum Bozukluğu,
  •  Takıntı ve Tik Bozuklukları,
  • Alkol ve Madde Kötüye Kullanım Bozuklukları
yer alır.
Bölüm Doktorları

Dr. Öğr. Üyesi Günay BUDAGOVA

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi