Çocuk Nörolojİ

Çocuk Nörolojisi 0-18 yaş grubu çocuklarda beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarının tanı ve tedavisini yapan bir uzmanlık dalıdır. 

Prematüre ve zor doğum öyküsü olan riskli bebeklerin nörolojik süreçleri, genetik geçişli nörolojik hastalıklar, baş ağrısı, felç, kas sinir hastalıkları, ateşli ateşsiz nöbet, epilepsi hastalığı, otizm, davranış bozuklukları, hareket bozuklukları, beynin travmaya, enfeksiyona, tümörlere ve yapısal durumlara bağlı hasar görmesi gibi pek çok durumla ilgilenir. Tıpta diğer da Gelişim Nöroloji olarak adlandırılır.

Epilepsi: Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi beynin normal elektrik aktivitesi dışında olağan dışı deşarjların ortaya çıkması ile oluşan kronik bir hastalıktır.

Epilepsi çocuklarda erişkinlere göre sık görülür. Genetik, metabolik, enfeksiyöz, yapısal nedenler gibi birçok neden epilepsiye yol açabilir. Doğum öncesi, doğum sırasında ve hemen sonrasında gelişebilecek beyin hasarı ilerleyen yaşlarda epilepsiye yol açabilir. Beyin tümörü, kanama, vasküler(damarsal) zedelenme gibi beyin dokusunun yapısında değişiklik yapabilecek ve elektrik sinyallerini bozabilecek her tür olay epilepsiye yol açabilir. Tedavisinde antiepileptik ilaçlar, cerrahi, diyet gibi birçok seçenek vardır.

Serebral Palsi: Doğum öncesi doğum sırasında ve sonrasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle beyinde gerçekleşen hasar sonucu ortaya çıkan çeşitli derecelerde gözlenebilen kasların hareketini ve duruşu etkileyen fiziksel engel durumudur. Eş zamanlı epilepsi, körlük, sağırlık görülebilir. Oluşan hasar geri döndürülememekle birlikte erken tanı ile çocuğun becerileri geliştirilebilir ve fizik tedaviye erken başlanabilir.

Nöromotor gelişimde gerilik: Baş tutma oturma koşma gibi gelişim basamaklarının yaşa göre geç tamamlanmasını ifade eder. Kaba ve ince motor beceriler yaşıtlarına göre geridir. Nedeninin araştırılması gerekir.

Otizm: Konuşmada zorlanma, sosyal iletişimde gerilik, olaylar ve kişiler arasında bağlantı kuramama, tekrarlayıcı davranış kalıpları, göz teması kısıtlılığı gözlenir.

Kas Hastalıkları: Genellikle genetik geçişli olan bu durumlarda bebeklik döneminden itibaren herhangi bir yaş grubunda kas güçsüzlüğü gözlenir. Gevşek bebek kas hastalığı açısından uyarıcı olmalıdır.

Baş ağrısı: Çocuklarda sık görülen baş ağrısı hastanın kendini ifade edebildiği her yaş grubunda görülebilir. Öykü, fizik muayene ve duruma göre görüntüleme yöntemleri gereklidir. Gerilim tipi baş ağrısı, sinüzit ve migren gibi nedenlerin yanında tümör abse kanama gibi ciddi nedenlerle de görülür.

Hareket Bozuklukları: Tik görülen en sık hareket bozukluğudurKore, distoni, atetoz gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan hareket bozuklukları vardır. Beynin enfeksiyöz travma, kanama gibi nedenlerle hasar alması sonucu gözlenebileceği gibi, immün enfeksiyöz, genetik, ilaç nedenli de olabilir.

 • Serebral palsi (CP)
 • Erken doğuma bağlı hasarlar
 • Brakial pleksopati
 • Mikrosefali ve Hidrosefali
 • Beyinde kistler (Araknoid kist)
 • Beyin tümörleri
 • Yürüme sorunları
 • SMA
 • Konuşma sorunları
 • Otizm
 • Öğrenme ve okul sorunları (dikkat sorunları)
 • Ateşli havaleler
 • Bayılma veya katılma
 • Beyin kanaması, damar yumakları ve genişlemeleri (AVM, anevrizma)
 • Spina bifida
 • Distoniler
 • Sosyal uyum sorunları
 • Takıntılar
 • Tiroit bezi sorunları
 • Fenilketonüri
 • Organik asit metabolizması sorunları
 • Mitokondri hastalıkları
 • Down Sendromu

Çocuk Nörolojisinde Tanı Yöntemleri

En önemlisi ayrıntılı bir öykü, nörolojik muayenedir. İyi bir değerlendirme sonrası birçok hastalık hakkında fikir sahibi olabiliriz. Gereklilik halinde kan testleri, MRG, ultrasonografi, EEG, EMG, Metabolik taramalar, genetik testlere başvurulur.

Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Nörolojisi Bölümü akademik hekim kadrosu ve ileri tanı yöntemleri ile hizmet veriyor.  Detaylı bir anamnez ve değerlendirme sonucunda hastanın semptomlarına ve tanıya uygun hedef odaklı bir tedavi planı hazırlanır.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Güzide TURANLI

Çocuk Nöroloji

Uzm. Dr. Ece GÜLTEKİN

Çocuk Nöroloji