fbpx

Check Up

BİRUNİ CHECK UP

İç Hastalıkları Muayene, Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayene/Üroloji Muayene, Kardiyoloji Muayene, KBB Muayene, Göz Hastalıkları Muayene, Klinik Beslenme ve Diyet Muayene, Podoloji Muayene

Hemogram
Glukoz
Glikolize Hemoglobin (HbA1C)
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
Vitamin D
Vitamin B12
CEA
Romatoid Faktör
Gaitada Gizli Kan Aranması
Alkalen Fosfataz
GGT
Serbest T4
Kalsiyum (CA)

İnsülin Açlık
CRP
ABO+Rh Tayini
Anti-HIV
VDRL+RPR
Anti-HCV
HBsAg
Anti HBS
PSA
Kreatinin
Kan Üre Azotu (BUN)
AST
ALT
TSH
Tam İdrar Tetkiki
Sedimantasyon

İŞLEMLER

Vücut Kompozisyon Ölçümü
Elektrokardiyografi (EKG)
Ekokardiyografi (EKO)
Akciğer Filmi
Smear
Mamografi (40 yaş üstü)
Ayak Sağlığı Analizi


MİNİ CHECK UP

İç Hastalıkları Muayene, Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayene/Üroloji Muayene, Kardiyoloji Muayene, Klinik Beslenme ve Diyet Muayene, Podoloji Muayene

Hemogram
Glukoz
Glikolize Hemoglabin
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
PSA
Kreatinin
Üre
AAST
ALT
TSH
Tam İdrar Tetkiki
Sedimantasyon

İŞLEMLER

Vücut Kompozisyon Ölçümü
Elektrokardiyografi (EKG)
Ekokardiyografi (EKO)
Akciğer Filmi
Smear
Mamografi (40 yaş üstü)
Ayak Sağlığı Analizi


HİPERTANSİYON CHECK UP

18 Yaş ve Üzeri- İç Hastalıkları Muayene, Göz Hastalıkları Muayene

DL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Kan Üre Azotu (BUN)
Kreatinin
Ürik Asit
Hemogram
Sedimantasyon

Glukoz
TSH
Mikroalbümin İdrar
Tam İdrar Tetkiki
Total Kolesterol

İŞLEMLER

Elektrokardiyografi (EKG)


ÇOCUK SAĞLIĞI CHECK UP

Çocuk Hastalıkları Muayene, Klinik Beslenme ve Diyet Muayene

Tam İdrar Tetkiki
Glukoz
Vitamin D
Vitamin B12
Hemogram
Kolesterol
Folik Asit
Kreatinin
Ferritin
Üre
ALT
TSH
FT4

İŞLEMLER

Elektrokardiyografi (EKG)


KADIN HASTALIKLARI KONTROL CHECK UP

Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayene

AFSH
LH
Prolaktin
TSH
FT4
Tam İdrar Tetkiki
Hemogram
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Glukoz
Sedimantasyon

Üre
Kreatinin
ALT
AST
Kalsiyum (CA)
Demir
Demir Bağlama

İŞLEMLER

Smear


KADIN SAĞLIĞI CHECK UP

Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayene,
Genel Cerrahi Muayene, Podoloji Muayene

İŞLEMLER

Smear
Mamografi (40 yaş üstü)
Meme USG
Ayak

ÜROLOJİ CHECK UP

Üroloji Muayene

Hemogram
Kreatinin
Total PSA
Üre
Tam İdrar Tetkiki

İŞLEMLER

Üroflowmetri


KALP RİTMİ CHECK UP

Kardiyoloji Muayene

Hemogram
Glukoz
Kolesterol
Trigliserid
ALT
LDL Kolesterol

İŞLEMLER

Elektrokardiyografi (EKG)
Ekokardiyografi (EKO)

GASTROENTEROLOJİ CHECK UP

Gastroenteroloji Muayene

İŞLEMLER

Gastroskopi
Kolonoskopi
Patoloji (2 Adet)