Havacılık Tıp Merkezi

HAVACILIK TIP MERKEZİ

Havacılık Tıp MerkeziHakkımızda:

Havacılık Tıp merkezleri; Uçucu ve diğer havacılık personeli sağlık muayenelerinin yapılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilmesi yapılmış, kamu/özel kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait sağlık işletmelerinin bünyesinde kurulmuş birimlerdir. Biruni Üniversite Hastanesi Havacılık Tıp Merkezimiz (Aero Medical Center – AeMC) de bu yetki belgesine sahip olarak Mayıs 2017 tarihinden itibaren faaliyet göstermeye başlamış ve konuda hizmet veren belirli sayıdaki seçkin hastaneler arasında yerini almıştır.

Uçuş sağlık muayeneleri, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO  
(International Civil Aviation Organization) ve Avrupa ülkelerini kapsayan Ortak Havacılık Kuralları Uçuş Sağlık Kriterlerine (Joint Aviation Reguirements Flight Crew Licensing, JAR-FCL-3) uygun olarak yapılmaktadır.

Tüm pilotlar ve diğer uçuş ile ilgili personelin ilk ve periyodik muayeneleri Dahiliye, Göz, KBB, Psikiyatri ve Nöroloji uzmanlarımızca yapılmakta, Uçuş Tabiplerimizce uçuşa uygunluk durumları değerlendirilerek karar verilmektedir.

Havacılık Tıp Merkezi Başkanlığınca gerek görüldüğünde diğer branş hekimleri de kurula davet edilmektedir.

            Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Uçuş Tabibi (AME = Aero Medical Examiner):

Havacılık tıbbı alanında geçerli eğitimi almış, SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir Havacılık Tıp Merkezinde (AeMC) görev yapan, uçuş ve diğer havacılık personeli sağlık muayenelerinin ve değerlendirilmelerinin yapılmasından ve sağlık sertifikalarının düzenlenmesinden sorumlu olan, SHGM tarafından yetkilendirilmiş tıp doktorlarıdır.

Hastanemizde iki Uçuş Tabibi konu ile ilgili hizmet vermektedir.

Opr. Dr. Suat DEMİRTUĞ

Dr. Gürbey KAHVECİ

Kimlere hizmet verilmektedir:

THY Pilot ve uçuş personeli

Özel Havayolu şirketleri Pilot ve Uçuş Personeli

JAA üye ülkelerinin yabancı pilotları

Özel Uçuş Eğitimi veren okullar / öğrencileri

Uçak Teknisyenleri, Kabin Memurları, Load Masterlar

Hava Trafik Kontrolörleri

Amatör Sportif Havacılar

Tüm Uçucu Personel

Uçuş Yer Personeli

Muayene Aşamaları:

 1. Havacılık Tıp Merkezi sekterliğinden aldığınız / veya kurumunuzca müracaatla oluşturulan randevu üzerine sabah saat 08:30 da yaklaşık 9-10 saatlik açlık ile hastanemizde bulunmalısınız.

 2. Personel refakatinde kayıt bölümünde kayıt işleminiz yapılacaktır.

 3. Uçuş tabibimiz ilk önce sizi görecek, getirilmesini istediğimiz fotoğraf, nüfus cüzdanı uçuş sağlık lisansınız, kullanıyor iseniz kullandığınız ve yedek gözlüğünüzü sizden isteyecektir.

 4. Tabip gözetiminde tarafınızdan form 160’ ın doldurulması istenecektir.

 5. Personel refakatinde önce laboratuvar tahlil numunelerini vereceksiniz.

 6. Takiben hastanemizin ikramı olan kahvaltıya alınacaksınız.

 7. Diğer istenen tetkiklerle birlikte sağlık kurul üyesi ilgili branş hekimlerimizce değerlendirme ve muayeneye personel refakatinde yönlendirileceksiniz.

 8. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Uçuş Tabibimiz değerlendirmenizi sonlandıracaktır.

 9. Periyodik muayeneye gelen pilotlarımızdan iseniz hazırlanan yeni uçuş sağlık lisansı size takdim edilerek işleminiz sonlandırılacaktır ve “ İyi Uçuşlar” dileklerimizle uğurlanacaksınız.

 10. Muayene sonuçlarının bir örneği PDF formatında taranarak elektronik mail olarak SHGM ye gönderilecektir.

 11. Kurum sevkli iseniz aynı şekilde kurumunuzca önce elektronik ortamda PDF ile taranarak gönderilecek, takiben onaylı birer nüshası onaylı birer nüshası kargo ile yollanacaktır.

 

İlk Muayenelerin Kapsamı Nelerdir?

SINIF 1

SINIF 2

İlk Muayene

 1. EKG ve EKG Raporu

 2. Tam Kan Sayımı

 3. Kan Biyokimyası ve Sedimantasyon: (Glisemi, Azotemi, Kreatinemi, Lipid Profili, SGPT, GGT, Sedimantasyon)

 4. Tam İdrar Tahlili

 5. PA Akciğer Grafisi ve Raporu

 6. Solunum Fonksiyon Testleri (Spirometri)

 7. Kapsamlı Göz Muayenesi

 1. Anamnez

 2. Görme Keskinliği

 • Yakın, Orta, Uzak Görüş

 • Düzeltmesiz, Düzeltmeli

 1. Refraksiyon

 2. Oküler Morilite ve Binoküler Görüş

 3. Renkli Görüş

 4. Görme Alanları

 5. Tonometri: 40 yaş üstü ve klinik endikasyon olduğunda

 6. Fundoskopi

 7. Derinlik Hissi

 1. Kapsamlı KBB muayenesi (Genişletilmiş)

 1. Anamnez

 2. Sistemik KBB muayenesi

 3. Anterior ve Posterior Rinoskopi

 4. Vestibüler Sistem (Romberg Testi dahil)

 5. Pnömatik Otoskopi

 6. Timpanometri

 7. Saf Ton Odyometri

İlk Muayene

 1. EKG ve EKG Raporu

 2. Tam Kan Sayımı

 3. Kan Biyokimyası ve Sedimantasyon: (Glisemi, Azotemi, Kreatinemi, Lipid Profili, SGPT, GGT, Sedimantasyon)

 4. Tam İdrar Tahlili

 5. PA Akciğer Grafisi ve Raporu

 6. Solunum Fonksiyon Testleri (Spirometri)

 7. Kapsamlı Göz Muayenesi

  1. Anamnez

  2. Görme Keskinliği

   1. Yakın, Orta, Uzak Görüş

   2. Düzeltmesiz, Düzeltmeli

  3. Refraksiyon

  4. Oküler Morilite ve Binoküler Görüş

  5. Renkli Görüş

  6. Görme Alanları

  7. Tonometri: 40 yaş üstü ve klinik endikasyon olduğunda

  8. Fundoskopi

  9. Derinlik Hissi

 8. Kapsamlı KBB muayenesi (Genişletilmiş)

 1. Anamnez

 2. Sistemik KBB muayenesi

 3. Saf Ton Odyometri

 

Periyodik Muayenelerin Kapsamı Nelerdir?

 

Sınıf 1

Sınıf 2

Periyodik Muayene

 1. EKG ve EKG Raporu

 • 30 yaşına kadar 5 yılda bir

 • 30-39 yaş arası 2 yılda bir

 • 40-49 yaş arası yılda bir

 • 50 yaş ve üstü her muayenede

 1. Tam Kan Sayımı: Her muayenede

 2. Kan Biyokimyası ve Sedimantasyon: Her muayenede

 3. Tam İdrar Tahlili: Her muayenede

 4. PA Akciğer Grafisi ve Raporu

 • 40 yaşına kadar 5 yılda bir

 • 40 yaş ve üstü 4 yılda bir

 1. Solunum Fonksiyon Testleri:

 • 40 yaşına kadar 5 yılda bir

 • 40 yaş ve üstü 4 yılda bir

 1. Göz Muayenesi:

 • Her Muayenede

 1. Anamnez

 2. Görme Keskinliği

 • Yakın, Orta, Uzak Görüş

 • Düzeltmesiz, Düzeltmeli

 1. Oftalmoskopi ve Morfolji

 • Kapsamlı Göz Muayenesi (Genişletilmiş)

 1. 40 yaşına kadar 5 yılda bir

 2. 40 yaş ve üstü 2 yılda bir

 1. KBB Muayenesi

 • Her Muayenede

 1. Anamnez

 2. Sistemik KBB muayenesi

 3. Fısıltı Testi

 • Kapsamlı KBB muayenesi

 1. 40 yaşına kadar 5 yılda bir

 2. 40 yaş ve üstü 2 yılda bir

Periyodik Muayene

 1. EKG ve EKG Raporu

40 yaşından sonra ilk muayenede, sonrasında her muayenede

 1. Tam Kan Sayımı:

40 yaşından sonra ilk muayenede, sonrasında her muayenede

 1. Kan Biyokimyası ve Sedimantasyon:

40 yaşından sonra ilk muayenede, sonrasında her muayenede

 1. Tam İdrar Tahlili: Her muayenede

 2. PA Akciğer Grafisi ve Raporu:

40 yaşından sonra ilk muayenede, sonrasında her muayenede

 1. Solunum Fonksiyon Testleri

40 yaşından sonra ilk muayenede, sonrasında her muayenede

 1. Rutin Göz Muayenesi

 • Anamnez

 • Görme Keskinliği

 • Oftalmoskopi ve morfoloji

*** Kapsamlı (Genişletilmiş) Göz Muayenesi ancak klinik olarak endike ise yapılır.

 1. Rutin KBB muayenesi: Her muayenede

 • Anamnez

 • Sistemik KBB muayenesi

 • Fısıltı Testi

 1. Odyometri ve Odyogram:

İlk Alet Sertifikasında

 • 40 yaş altı 5 yılda bir

 • 40 yaş üstü 2 yılda bir

 

Sağlık Sertifikalarının Geçerlilik Süreleri Ne kadardır?

 1. Sınıf sertifikaları;

 1. Tek pilota sertifiye hava araçlarında, yolcu taşıyan ticari hava taşımacılığı operasyonlarında görev yapan 1. Sınıf kapsamında ki pilotlar için 40 yaşını dolduruncaya kadar 12 ay, sonrasında 6 ay geçerlidir.

40 ıncı yaş gününe 6 aydan daha az süre var iken sağlık muayenesine girmeleri halinde 1. Sınıf sağlık sertifika bitiş tarihi, 40’ ıncı yaş gününü 6 ay geçen gün olacaktır.

 1. Diğer durumlarda görev yapan 1. Sınıf kapsamındaki pilotlar için 60 yaşını dolduruncaya kadar 12 ay sonrasında 6 ay geçerlidir.

60’ ıncı yaş gününe 6 aydan daha az süre var iken sağlık muayenesine girmeleri halinde1. Sınıf sağlık sertifika bitiş tarihi, 60’ ıncı yaş gününü 6 ay geçen gün olacaktır.

 1. Uçuş mühendisleri için 12 ay süre ile geçerlidir.

 1. Sınıf sağlık sertifikaları;

 1. 40 yaşını dolduruncaya kadar 6 ay, sonrasında 50 yaşını dolduruncaya kadar 24 ay, 50 yaş sonrasında ise 12 ay süre ile geçerlidir.

 2. 40’ ıncı yaş gününden önce yapılan 2. Sınıf muayenelerde, sağlık sertifika bitiş tarihi 42’ inci doğum gününü geçemez

 3. 50’ inci yaş gününden önce yapılan 2. Sınıf muayenelerde, sağlık sertifika bitiş tarihi 51’ inci doğum gününü geçemez.

Tetkiklerin Geçerlilik Süreleri:

EKG

 • 30 yaş altı (5 yıl)

 • 30-39 yaş (2 yıl)

 • 40-49 yaş (1yıl)

 • 50 yaş ve üstü (6 ay)

Odyometri

 • 40 yaş altı (5 yıl)

 • 40 yaş ve üstü (2 yıl)

Görme Alanı

 • 40 yaş altı (5 yıl)

 • 40 yaş ve üstü (2 yıl)

SFT (Solunum Fonksiyon Testi)

 • 40 yaş altı (5 yıl)

 • 40 yaş ve üstü (4 yıl)

Akciğer Grafisi

 • 40 yaş altı (5 yıl)

 • 40 yaş ve üstü (4 yıl)

Muayenelerde İtirazlar Edilebilir mi? Aşamaları Nelerdir?

Elbette itiraz hakkınız bulunmaktadır. Aşamaları şu şekildedir;

 1. Kişiler bağlı bulunduğu kurum vasıtasıyla yoksa bizzat SHGM’ ye dilekçe ile müracaatta bulunur.

 2. SHGM – Hava Sağlık Birimi, İtiraz muayenesi için yetkili bir hastane belirler ve sevk eder.

 3. Sonuç ilk hastaneden farklı olursa kişinin hakem hastaneye sevki yapılarak muayene sonuca bağlanır.

Geçici Tıbbi Uçuş Kısıtlamaları Nelerdir?

 • 12 saatten fazla tıbbi takipte kalınması durumu

 • Ameliyat veya invaziv girişimler

 • Yaralanmalar

 • İlaç kullanımı

 • Düzeltici lens kullanımı

 • Uçuş tabibinin gerekli gördüğü durumlar

Tüm sertifikalı uçucular ameliyat olmaları durumunda hastane raporlarını SHGM’ ye göndermek zorundadır.

Ameliyat sonrası uçuş men süreleri JAR FCL’ de belirtilmiştir.

Belirlenen süre sonunda kendini iyi hisseden uçucular ameliyat sonrası kontrol muayenesine sevk edilirler.

İletişim Bilgiler:

Eski Londra Asfaltı

Beşyol Mahallesi NO: 10

Florya / İstanbul

İletişim NO: 0212 411 39 00 (Dahili: 1115)

Faks:

Call Center: 444 8 276 (BRN)

e-posta: havacilik@biruni.edu.tr

BÖLÜM DOKTORLARI

BÖLÜM YAZILARI