Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümümüz bu daldaki hastalıkların teşhis ve tedavilerinde ileri teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak hastalarına en çağdaş hizmeti vermektedir. Göğüs Hastalıkları Bölümümüzde ayrıca sigara içen hastaların sigarayı bırakmalarına yönelik Sigara Bırakma Polikliniği hizmeti ve Uyku Apne Sendromunun teşhis ve tedavisi için Uyku Polikliniği hizmeti de verilmektedir.

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün tedavi alanına giren hastalıkların başlıcaları:

 • Astım
 • Allerjik rinit
 • KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Tüberküloz (verem)
 • Uyku apne Sendromu
 • Pulmoner emboli
 • Bronşektazi
 • Akciğer kanseri
 • Kronik bronşit

Akciğer Hastalıklarının belirtileri genellikle;

 • Öksürük,
 • Balgam çıkarma,
 • Nefes darlığı,
 • Hırıltı ve hışıltı,
 • Ateş,
 • Terleme,
 • İştahsızlık,
 • Kilo kaybı,
 • Göğüs-sırt ağrısıdır.

TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bronkoskopi
Pek çok akciğer hastalığının tanı ve tedavisinde kullanılan Bronkoskopi, genellikle lokal anestezi altında uygulanan bir endoskopik yöntemdir. Bronkoskopi, solunum yollarının içeriden görüntülenmesini sağlar. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın tanısında kullanılan yöntemdir.

Hangi şikayetlerde Bronkoskopiden faydalanılır?

 • Uzun süredir devam eden ve geçmeyen öksürük tablolarında
 • Öksürük sonrasında kanlı balgam ve kan tükürme durumunda
 • Akciğer grafisi ya da bilgisayarlı tomografide akciğer tümörü veya şüphesi varlığında,
 • İki haftadan uzun süren ses kısıklığında
 • Nefes darlığı sebebini açıklayacak bulguya rastlanmayan hastalarda
 • Göğüs travmaları ve yaralanmalarında
 • Bronşlarda biriken ve nefes almayı zorlaştıran sekresyon birikimini temizlemek için
 • Solunum yollarına kaçan yabancı bir cismi çıkartmak için

Allerji Deri Testi

Alerjiniz olup olmadığını belirleyen ve deride uygulanan testlerdir. Kısa sürede uygulanır, emniyetlidir ve sonuçları güvenilir olması nedeni ile en fazla tercih edilen alerji tanı yöntemidir.

Kimlere uygulanır?

Bu test hastanın astım, alerjik rinit (alerjik nezle), alerjik egzema, ürtiker ve besin alerjisi varlığı şüphesinde yapılır. Hastanın hangi maddele karşı alerjisinin olduğunu ortaya çıkarır.

Solunum Fonksiyon Testleri

Solunum fonksiyon testleri (SFT), bir kişinin havayı zamanla ilişkili olarak nasıl soluduğunu belirleyen yani akciğer işlevlerini sayısal olarak ölçen fizyolojik testlerdir. Solunum fonksiyon testleri “Spirometri” denen aletlerle yapılır. Bu test akciğer kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar. Testin sonucu hızlı bir şekilde çıkar ve göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilir. Bu test ile Astım ya da KOAH tanısı konulabildiği gibi hastalığı derecesi de belirlenir. Akciğer hastalıklarını yanı sıra sigara içenlerde akciğer kapasitelerini ölçmek için, genel anestezi alacak hastaların ameliyat öncesi akciğer kapasitelerini değerlendirmek içinde solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır.

Kimlere Solunum Fonksiyon Testleri Yapılır?

Solunum fonsiyon testleri; hışıtılı solunum, nefes darlığı ve öksürük varlığında, akciğer hastalığı yönünden risk taşıyan kişilerin taramasında ve tanısı konmuş KOAH, bronşial astım ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyri ve tedavisinde kullanılır.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

KOAH, zararlı madde ve gazların uzun süreli solunması sonucu akciğerlerde oluşan anormal yanıtın neden olduğu ilerleyici hava yolu daralmasına bağlı hava akımı kısıtlanması ile karakterize bir hastalıktır. Kronik, geri dönüşümsüz ve ilerleyici olan bu hastalıkta en büyük risk faktörü sigara kullanımıdır. Hastada ilk dönemlerden itibaren öksürük ve balgam çıkarma görülür. İlerleyen dönemlerde bu şikayetlere nefes darlığı ve hışıltılı solunum eklenir.

Pnömoni (Zatürre)

Pnömoni (zatürre) virüs, bakteri ve parazitlerin akciğere yerleşmesi neticesinde oluşan bir akciğer enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon sonucunda, alveol adı verilen, havayla dolu küçük akciğer keseciklerinin iltihaplanması ve damardan sızan sıvıyla dolmasına neden olur.
Belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, aniden gelen baş dönmeleri, üşüme, titreme, soluma bozuklukları, sırt ağrısı, yorgunluk ve dalgınlık hissi, az idrara çıkma, öksürük ve yüksek ateş yer alır.

Enfeksiyona bağlı ölümler arasında ise birinci sırada yer alan zatürreden, erken teşhis ile kurtulabilirsiniz.

Astım

Bronşiyal astım bir çeşit aşırı duyarlılık reaksiyonunun bronşlarda meydana getirdiği daralma sonucunda tekrarlayan periyodik ya da düzensiz aralıklarla ortaya çıkan nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma ve hırıltılı solunumla karakterize bir hastalıktır. Soğuk ve kirli olması, egzersiz, duygusal faktörler ve solunan hava içinde bulunan alerjenler atakları tetikleyici etkenler arasında yer alır. Bronşiyal astım, ataklarla seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır.

Akciğer Kanseri

Akciğerin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri bulunabilir. Ne yazık ki, sigara içimine de bağlı olarak, en sık olarak, kötü huylu tümörlerine rastlanır ki bu tümörlerin bir diğer adı da “Akciğer Kanseri” dir. Akciğer kanserinde özellikle erken evrelerde cerrahi tedavi yüz güldürücüdür. Erken evrede yakalanarak uygun bir şekilde tamamen çıkarılmış bir tümörü olan hastanın, kanserden tamamen kurtulması mümkündür. Yakalanan evre ne kadar küçükse bu olasılık o kadar artar. 1cm’ lik tümörlerde bu oran yüzde 90 civarındadır.

Bu nedenle, akciğer kanserinin tanısını erken yakalamak için, 35 yaşından sonra özellikle sigara içen herkesin yılda bir kez röntgen çektirmesi, hatta mümkünse 40 yaşından sonra yılda bir kez göğüs tomografisi çektirmesi uygun olur. Erken evrede yakalanan akciğer kanserinde; kötü huylu tümör kansersiz dokudan cerrahi işlemle çıkartıldığı takdirde sağlıklı ve uzun süre yaşam şansı bulunmaktadır.

Tüberküloz (Verem)

Verem, mycobacterium tuberculosis (Koch basili) adındaki bir bakterinin neden olduğu bulaşıcı ve iltihabi bir hastalıktır. Çoğunlukla akciğerlerde ortaya çıkan bu hastalık nadir de olsa diğer organları tutabilir. Genelde akciğer veremi olarak bilinir. Bu bakteri vücuda girdikten sonra hemen hastalık oluşturmayabilir. Vücut direncinin düşmesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı bu bakteri daha sonra vereme neden olabilir.

Uyku Apne Sendromu

Obstrüktif uyku apne sendromu ya da halk arasında bilinen adı ile uyku apnesi, uyku sırasında tekrarlayan üst solunum yolu tıkanmaları ve buna eşlik eden kan oksijen değerinde azalma ile karakterize bir sendromdur.

Kimlerde Uyku Apne Sendromundan Şüphelenilmelidir?

Uyku esnasında kişilerde aşağıdaki şikayetler varsa uyku apne sendromu ihtimali düşünülmelidir.

Bu şikayetler:

 • Horlama,
 • Tatminsiz uyku ve sabah dinlenememiş olarak uyanma,
 • Uykuda boğulma hissi,
 • Solunum durması,
 • Gece terlemesi (özellikle baş ve boyun bölgesinde)
 • Sabah baş ağrıları,
 • Gündüz uyuklama hali ve uyuma isteği,
 • Konsantrasyon güçlüğü ve hafızada azalma,
 • Gece sık idrara çıkma,
 • İmpotans (iktidarsızlık),
 • Depresyon ve sinirlilik,
 • Çarpıntı ve hipertansiyon

Uyku Apne Sendromu Tanısı Nasıl Konulur?

Uyku apne sendromunun kesin tanısı için polisomnografi dediğimiz uyku testi’nin yapılması gereklidir.

Bölüm Doktorları

Bölüm Yazıları