BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi (nöroşirürji), merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) ve periferik sinir sisteminin (beyin ve omurilikten çıkarak vücudumuza yayılan sinirler) cerrahi müdahale gerektiren hastalıklarının tedavisini amaçlayan bir uzmanlık dalıdır.

Biruni Üniversite Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümü, tüm beyin, omurga, omurilik ve sinir hastalıklarını teşhis ve cerrahi tedavisinde uluslararası standartlarda teknolojik imkanları kullanarak 24 saat hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır.

Beyin Cerrahisi

Omurilik Cerrahisi

Periferik Cerrahisi

Ayrıca son yıllarda noktasal ışın tedavisi kullanılarak bazı tümör ve beyin damar hastalıklarında anestezisiz ve kapalı girişimler uygulanmaktadır.

Beyin, omurilik ve sinir cerrahisi ilgilendiği konular itibari ile çok geniş ve farklı alanlara sahiptir. Bu nedenle son yıllarda beyin ve sinir cerrahları tercih ettikleri özel alanlara yoğunlaşmaktadırlar.

Biruni Üniversite Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Bölümü, tüm beyin, omurga, omurilik ve sinir hastalıklarını teşhis ve cerrahi tedavisinde uluslararası standartlarda teknolojik imkanları kullanarak 24 saat hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır.

Beyin ve Sinir Cerrahisinin alt dalları;

 • Pediatrik (Çocuk) Nöroşirürji,
 • Onkolojik (Tümörlerle İlgilenen) Nöroşirürji,
 • Vasküler (Damar Hastalıklarıyla İlgilenen) Nöroşirürji,
 • Fonksiyonel Nöroşirürji,
 • Periferik Sinir Cerrahisi,
 • Spinal (Omurga Ve Omurilik) Cerrahi,
 • Kafa Tabanı Cerrahisi (Hipofiz Tümörleri, Kafa Tabanı Tümörleri Ve Damar Hastalıkları),
 • Nöropsikiatrik Nöroşirürji (Bazı Psikiyatrik Bozuklukların Cerrahi Tedavisi) dir.

Beyin ve sinir cerrahisinde kullanılan tanısal yöntemler de hastalığa ve bulunduğu yere göre değişiklik gösterir.


Tanı amaçlı kullanılan tetkikler ve cihazlar;

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR),
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT),
 • Direkt Grafi (Röntgen/X-Ray),
 • Anjiografi (Damarların Görüntülenmesi),
 • Elektroensefalogram (EEG),
 • Elektromyografi (EMG),
 • Doppler Ultrason,
 • Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Yanıtları (BAER),
 • Motor Uyarılmış Potansiyeller (MEP),
 • Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyeller (SEP),
 • Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP),
 • Diskografi,
 • Lomber Ponksiyon,
 • Myelografi,
 • Biyopsidir.

Beyin ve sinir cerrahisinde uygulanan ameliyat türleri de yine hastalığa, hastalığın yerine ve cerrahın tercihine göre çeşitlilik gösterir.

Uygulanan ameliyat yöntemleri genel olarak;

 • Açık Cerrahi
 • Mikrocerrahi
 • Endoskopik Cerrahi
 • Stereotaktik Cerrahi
 • Stereotaktik Radyocerrahi
 • Perkütan Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Fonksiyonel Girişimlerdir.
Bölüm Doktorları

Doç. Dr. Melih ÜÇER

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ÇIKLATEKERLİO

Beyin ve Sinir Cerrahisi