fbpx

Organizational Structure

Organizational Structure


GENEL MÜDÜRE BAĞLI BİRİMLER

 • Mali İşler Müdürlüğü
 • Satın Alma Müdürlüğü
 • Biyomedikal Müdürlüğü
 • Performans Yönetim Birimi
 • Resmi İşler ve Ruhsatlandırma Birimi
 • Yoğun Bakımlar Dış İlişkiler Birimi
 • Saha Satış Birimi

GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA BAĞLI BİRİMLER

 • İnsan Kaynakları Müdürlüğü
 • Kalite Müdürlüğü
 • Hasta Hizmetleri Müdürlüğü
 • Destek Hizmetler Müdürlüğü
 • Teknik Hizmetler Müdürlüğü
 • Bilgi Sistemleri Müdürlüğü
 • Hasta Hakları Müdürlüğü
 • Kurumsal Pazarlama ve İletişim Müdürlüğü
 • Medikal Muhasebe Müdürlüğü
 • Uluslararası Pazarlama
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

BAŞHEKİMLİK

 • Hekimlik
 • Eczacılık
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü
 • Arşiv Birimi
 • Anjio Birimi
 • Laboratuvar Birimi
 • Radyoloji Birimi
 • Transfüzyon Merkezi
 • Fizik Tedavi
 • Odyoloji
 • EEG EMG
 • Havacılık Tıp Merkezi