Neonatolojİ

Neonatoloji, yeni doğan bebeklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenir. Bu alanda uzmanlaşmış doktorlar, prematüre (erken doğan), düşük doğum ağırlıklı, doğum sonrası sorunları olan veya genel olarak yeni doğmuş bebeklerin sağlık durumlarıyla ilgili çalışmalar yaparlar.

Neonatoloji, yenidoğan bebeklerle ilgili uzmanlık dalı demektir. Yenidoğan bebekler gerek yapıları ve gerekse hastalıkları nedeniyle çocukluk çağının ayrı bir dönemi olarak kabul edilirler.

Neonatoloji, yeni doğan bebeklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenir. Bu alanda uzmanlaşmış doktorlar, prematüre (erken doğan), düşük doğum ağırlıklı, doğum sonrası sorunları olan veya genel olarak yeni doğmuş bebeklerin sağlık durumlarıyla ilgili çalışmalar yaparlar.

 

Neonatoloji, yeni doğan anlamına gelen neonatal kelimesinden gelir. Bu bölüm, yeni doğmuş bebeklerin, hastalıklarının teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen tıp bilim dalıdır. Doğumdan sonraki 28 gün neonatal olarak da adlandırılmaktadır. Neonatoloji bölümünde uzmanlaşan kişilere neonatolog denir.

Yeni doğanlarda görülen hastalıkların tanısında ve tedavisinde hasta başı ultrasonografisi, hasta başı beyin elektrosu, kalp ultrasonu, retinopati muayenesi, toraks tüpü, ışık tedavisi, perkütan katater, kan değişimi gibi uygulamalar yapılır. Neonatologlar, prematüre doğan bebeklerin solunum problemleri, beslenme sorunları, enfeksiyonlar ve diğer tıbbi sorunlarıyla ilgili müdahalelerde bulunurlar. Ayrıca, doğumsal anomali veya genetik hastalıkları olan bebeklerin de tedavisini üstlenirler.

Doğum sırasındameydana gelebilecek olumsuzluklar için “Yenidoğan canlandırma” eğitimi olan bir çocuk hatalıkları uzmanının doğumhane veya ameliyathanede bulunması gerekmektedir. Hastanemiz yoğun bakım ihtiyacı olan tüm yenidoğan bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır. Neonatologlar, yeni doğan bebeklerdeki çeşitli sorunları tanımlama, tedavi etme ve önleme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu bebekler, doğum sonrası özel bakıma ihtiyaç duyabilirler ve genellikle neonatal yoğun bakım ünitelerinde takip edilirler.

Neonatoloji, pediatri (çocuk sağlığı) alanında bir alt dal olarak kabul edilir ve genellikle yeni doğan bebeklerin özel ihtiyaçlarına odaklanır. Neonatologlar, multidisipliner bir ekip içinde çalışarak, bu hassas hastaların sağlığını en iyi şekilde korumaya çalışırlar.

Bölüm Doktorları

Doç. Dr. Bilge BAYRAKTAR

Neonatoloji