GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp)

“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp” bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, iyileştirme ve tedavi etmekle beraber sağlıkta iyilik halinin sürdürülmesinde kullanılan, farklı kültürlere ait teori, inanç ve tecrübelere dayalı bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür.

Geleneksel halk tıbbı sağlığa bütüncül olarak yaklaşmaktadır. Yüzyıllardır kadim kültürün parçası olan akupunktur, hacamat, fitoterapi gibi yöntemlerin yanı sıra özellikle son yıllarda kullanılan ozonterapi, proloterapi, mezoterapi bu kapsamda yer alan tedavi yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde bu uygulamalar sertifikalı eğitimlerini tamamlamış tıp doktorları tarafından, yönetmelikle belirtilen yeterliliğe sahip merkezlerde, steril şartlarda başarı ile uygulanmaktadır.

Batı tıbbının(modern tıbbın) özellikle akut hastalıklarda başarısı son derece yüksektir.

Ancak özellikle son yıllarda giderek artış gösteren diyabet (şeker), otoimmun hastalıklar, fibromiyalji, migren, depresyon gibi kronik seyir gösteren ve ‘inflamasyon’ ile karakterize hastalıkların tedavisinde aynı başarı görülmemektedir. 

Hastanemizde Geleneksel ve tamamlayıcı Tıp uygulamalarından ;

Ozon terapi

Kupa terapi

Mezoterapi yapılmaktadır.

Ozon Terapi

Ozon (O3) gazı üç oksijen atomundan oluşan, kararsız, kuvvetli okside edici, keskin kokulu ve renksiz olan bir gazdır. Adı yunanca “koklamak” anlamına gelen “ozein”den gelmektedir. Ozon tıp alanında ilk defa 1932 yılında Fisch tarafından kullanılmıştır.

Ozon tedavisi vücudun savunma sistemini kuvvetlendirdiği bilinen en iyi tedavidir. Ozonterapi, bağışıklığı güçlendirici etkileri nedeniyle hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Grip-soğuk algınlığı gibi hastalıklara sık yakalananların senede bir kez düzenli olarak ozon tedavisi alması önerilir.

Bağışıklığı güçlendirici etkilere sahip olduğu bilinen ozon tedavisi; Antioksidan, Antienflamatuar ve Antiviral etkilerinin yanı sıra otoimmünitede de etkilidir.

Tüm otoimmün hastalıklar ozon tedavisinden fayda görür. 

 

Ozon Tedavisi Yöntemleri:

  • Majör Ozon ( Kandan, damar içine uygulama )
  • Minör Ozon ( Kas içi uygulama )
  • Subkutan ( Cilt altına uygulama )
  • Rektal-Vajinal-Kulak Ozon ( Vücut boşluklarına uygulama )
  • Lokal Ozon ( Eklem içine uygulama )
  • Torba Ozon ( Hasarlı bölgenin torbalanarak uygulanması )

Mezoterapi

Ağrı ve estetik amaçlı kullanılan bir yöntemdir. Çok düşük miktarlarda ilaç ve solüsyonların derinin yüzeyel tabakalarına yapılan enjeksiyonlar ile yapılan tedavidir. Bu tedavi ile yüzeyel ve düşük miktarda ilaç kullanılması sonucunda ilaçların yan etkisinden kurtulmak mümkündür. Tüm ağrılı durumlarda ağrı mezoterapisi kullanılabilirken, estetik mezoterapi ile cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, gözaltı ve genital bölge estetiği, sellülit tedavisi, lokal-bölgesel yağ eritme (gıdı, basen, göbek), saç dökülmesi güvenli şekilde tedavi edilebilmektedir.

Kupa-Hacamat Tedavisi

Kupa uygulaması ilk defa Asurlular tarafından Orta Doğu’da MÖ 3500 dönemlerinde hayvan boynuzları ve bambular kullanılarak uygulandığı düşünülmektedir.

Kupa kullanılarak deri yüzeyine emme ile negatif basınç oluşturulması tekniği olarak açıklanabilir.

Uygulama yalnızca kuru kupa şeklinde olabildiği gibi yaş kupa-hacamat olarakda uygulanabilmektedir.

Mevcut hastalık/duruma göre uygulama bölgesi belirlenir. Problemli bölge veya organın olduğu alana uygulama yapılabilir. Genellikle yoğun kas dokusunun bulunduğu alanlar (sırt, göğüs, karın, kalçalar gibi) en sık kupa uygulanan bölgelerdir.

Bölüm Doktorları

Dr. Öğr. Üyesi Pervin AVCI

GETAT, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji