Sağlığını Düşün”    Kalp sağlığınızı korumak için düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve periyodik sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

Dr. Öğr. Üyesi Münir DEMİREL

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Dijital Diş Hekimliği

İmplantoloji

Gülüş Tasarımı

Lamine / Yaprak Porselen

All on Four / Five / Six Uygulamaları

Estetik Diş Hekimliği

  • Lisans – Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (2009 – 2014)
  • Doktora – Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilimdalı

  • Ödül – Tam Dijital İş Akışının Ti-Base Abutmentlerin Tarama Doğruluğu Üzerindeki Etkisi’ isimli çalışması ile Türk Oral İmplantoloji Derneği XXXIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi  (12- 13 Ocak 2024)’de Sözlü Sunum alaında birincilik ödülü
  • Ödül :  ‘Farklı dental tasarım programları kullanılarak yapılan restorasyon tasarımlarının doğruluk ve hassasiyetlerinin karşılaştırılması’ isimli sunumu ile Türk Dişhekimleri Birliği 100. Yıl Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü (Ankara 26-29 Ekim 2023 tarihlerinde Congresium Kongre Merkezi)
  • Biruni Üniversitesi/Meslek Yüksekokulu/Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı (2020-2022)

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXXIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi  (12- 13 Ocak 2024)’de Sözlü Sunum alaında birincilik ödülü

EĞİTİM

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ (DR) – Biruni Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019-2022

Diş Hekimliği – Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 2009-2014 (Diş Hekimliği Pratisyeni – Ücretli)

Dijital Diş Hekimliği – TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Projesi – Bern Üniversitesi, İsviçre, 2024

‘Farklı dental tasarım programları kullanılarak yapılan restorasyon tasarımlarının doğruluk ve hassasiyetlerinin karşılaştırılması’ isimli sunumu ile Türk Dişhekimleri Birliği 100. Yıl Genç Araştırmacı Ödülü (Ankara 26-29 Ekim 2023 tarihlerinde Congresium Kongre Merkezi)

DENEYİM

Dr Öğr Üyesi Biruni Üniversitesi/Anabilim Dalı/Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Bilimler Bölümü/Protetik Diş Tedavisi 2023-Devam

Dr Öğr Üyesi Biruni Üniversitesi/Bölümü/Dişçilik Hizmetleri/Meslek Yüksekokulu 2022-2023

Öğr Gör Biruni Üniversitesi/Bölümü/Dişçilik Hizmetleri/Meslek Yüksekokulu 2020-2023

BİLİMSEL ÜYELİKLER

Türk Dişhekimleri Birliği

DEMİREL MÜNİR, DÖNMEZ MUSTAFA BORGA, ŞAHMALI SEVİL MERAL

(2023).  Trueness and precision of mandibular complete-arch implant scans when different data acquisition methods are used.  Journal of Dentistry, 138, Doi: 10.1016/j.jdent.2023.104700 (Yayın No: 8473881)

 

DEMİREL MÜNİR, DİKEN TÜRKSAYAR ALMİRA ADA, DÖNMEZ MUSTAFA BORGA (2022). Translucency, color stability, and biaxial flexural strength of advanced lithium disilicate ceramic after coffee thermocycling.  JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, Doi: 10.1111/jerd.12960 (Yayın No: 8407970)

 

DEMİREL MÜNİR, DİKEN TÜRKSAYAR ALMİRA ADA, DÖNMEZ MUSTAFA BORGA (2023).  Fabrication trueness and internal fit of hybrid abutment crowns fabricated by using additively and subtractively manufactured resins.  Journal of Dentistry, 136, Doi: 10.1016/j.jdent.2023.104621 (Yayın No: 8426502) DİKEN TÜRKSAYAR

 

ALMİRA ADA, DEMİREL MÜNİR, DÖNMEZ MUSTAFA BORGA, OLCAY EMİN ORKUN, EYÜBOĞLU TAN FIRAT, ÖZCAN MUTLU (2023).  Comparison of wear and fracture resistance of additively and subtractively manufactured screw-retained, implant-supported crowns.  Journal of Prosthetic Dentistry, Doi: 10.1016/j.prosdent.2023.06.017 (Yayın No: 8398574)

 

DİKEN TÜRKSAYAR ALMİRA ADA, DEMİREL MÜNİR, DÖNMEZ MUSTAFA BORGA (2022).  Optical properties, biaxial flexural strength, and reliability of newgeneration lithium disilicate glassceramics after thermal cycling.  Wiley, Doi: 10.1111/jopr.13632 (Yayın No: 8037867) DİKEN TÜRKSAYAR

 

ALMİRA ADA, DÖNMEZ MUSTAFA BORGA, OLCAY EMİN ORKUN, DEMİREL MÜNİR, DEMİR ESRA (2022).  Effect of printing orientation on the fracture strength of additively manufactured 3-unit interim fixed dental prostheses after aging..  Journal of dentistry, 124, 104155, Doi: 10.1016/j.jdent.2022.104155 (Yayın No: 7680989) DÖNMEZ MUSTAFA

 

BORGA, BALLI DEMİREL BETÜL, DEMİREL MÜNİR, GÜNDOĞDU YASEMİN, KILIÇ HAMDİ ŞÜKÜR (2022).  Effect of Different Surface Treatments on the Surface Roughness and 2 Orthodontic Bond Strength of Partially-stabilized Zirconia.  Meandros Medical and Dental Journal, 23(3), 335-342., Doi: 10.4274/meandros.galenos.2022.23600 (Yayın No: 7864729)

 

DÖNMEZ MUSTAFA BORGA, OLCAY EMİN ORKUN, DEMİREL MÜNİR (2022).  Load-to-Failure Resistance and Optical Characteristics of Nano-Lithium Disilicate Ceramic after Different Aging Processes.  Materials, 15, Doi: 10.3390/ma15114011 (Yayın No: 7731702)

 

CEYLAN GÜLSÜM, EMİR FARUK, Ayhan Canan, DEMİREL MÜNİR, Özcan Mutlu (2022).  Effect of repeated millings on the surface integrity of diamond burs and roughness of different CAD/CAM materials..  Clinical oral investigations, Doi: 10.1007/s00784-022-04500-2 (Yayın No: 7693399)

 

OLCAY EMİN ORKUN, DİKEN TÜRKSAYAR ALMİRA ADA, DEMİREL MÜNİR, DÖNMEZ MUSTAFA BORGA, ŞAHMALI SEVİL MERAL (2022).  Effect of partially stabilized zirconia thickness on the translucency and microhardness of resin cement..  The Journal of prosthetic dentistry, Doi: 10.1016/j.prosdent.2022.01.030 (Yayın No: 7593072) DÖNMEZ MUSTAFA

 

BORGA, OLCAY EMİN ORKUN, DEMİREL MÜNİR (2021).  Influence of coloring liquid immersion on flexural strength, Vickers hardness, and color of zirconia.  The Journal of Prosthetic Dentistry, Doi: 10.1016/j.prosdent.2020.11.020 (Yayın No: 6967340)

 

CEYLAN GÜLSÜM, DOĞDU CANAN, DEMİREL MÜNİR (2019).  Mekanik Cilalama ve Glaze İşleminin Zirkonyum Materyalleri Üzerine Etkisi.  24. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel  Kongresi, 88-89. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8496475)

 

 DEMİREL MÜNİR (2023).  Farklı Tasarım Programlarıyla Yapılan Tam Kron Restorasyonlarının Doğruluk ve Uyum Değerlendirmesi: İn Vitro Çalışma.  Türk Dişhekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 8626720)

 

Current Dentistry Research- I, Bölüm adı:(New Era Digital Age in Dentistry: CAI/CAD/CAM Technology) (2023)., DEMİREL MÜNİR,  ÖZGÜR PUBLICATIONS, Editör:Assoc. Prof. Dr. Ömer Hatipoğlu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 18, ISBN:978-975-447-646-0, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8426489)

 

 International Studies in Health Sciences-III, Bölüm adı:(Dental Implant Impression Systems and Techniques) (2023)., DEMİREL MÜNİR,  ÖZGÜR PUBLICATIONS, Editör:Karaman, E. & Yazıcı Özgün, G. & Ayağ, M. E., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 17, ISBN:978-975-447-640-8, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 8426493)

 

 Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları, Bölüm adı:(Diş Hekimliğinde Dijitalizasyon) (2022)., OLCAY EMİN ORKUN, DEMİREL MÜNİR,  Akademisyen kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 83, ISBN:978-625-7401-15-9, Türkçe(Bilimsel Kitap) (Yayın No: 7693401)

 

 Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları, Bölüm adı:(İntraoral Dijital Ölçü Teknikleri) (2020)., ŞAHMALI SEVİL MERAL, DEMİREL MÜNİR,  Akademisyen kitabevi, Editör:Kesim Bülent, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 174, ISBN:978-605-258-922-9, T

  • Ödül – Türk Oral İmplantoloji Derneği XXXIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi  (12- 13 Ocak 2024)’de Sözlü Sunum alaında birincilik ödülü
  • Ödül : ‘Farklı dental tasarım programları kullanılarak yapılan restorasyon tasarımlarının doğruluk ve hassasiyetlerinin karşılaştırılması’ isimli sunumu ile Türk Dişhekimleri Birliği 100. Yıl Genç Araştırmacı Ödülü (Ankara 26-29 Ekim 2023 tarihlerinde Congresium Kongre Merkezi)

İngilizce