Sağlığını Düşün”   D vitamini eksikliği; kemik yoğunluğunu da olumsuz etkiler ve kemik hastalıklarına davetiye çıkarır.

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım M. RAMAZANOĞLU

TIBBİ İLGİ ALANLARI
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki tüm genel, temel ve güncel konular
 • Büyüme-Gelişme süreçlerinin tanımlanması, ölçümü, izlenmesi, sorunların tedavisi
 • Genotip ve Fenotip kavramlarıyla Büyüme-Gelişme potansiyelinin ilişkilendirilmesi
 • Dijital yöntemle vücut bileşenleri analizi, cilt altı yağ dokusu dahil, tüm ölçüm teknikleri
 • Bilgisayar ortamında kemik yaşı analizi ve takvim yaşı ile karşılaştırılması
 • Türk çocuklarının Büyüme standartlarına göre mukayeseli analiz yöntemleri
 • Sağlıklı yaşam kalitesi, uyku düzeni ve biyoritmin Büyüme-Gelişmedeki etkileri
 • Sportif bedensel aktivite tercihleri ile Büyüme-Gelişme arasındaki ilişkiler
 • Fiziksel egzersiz ve yüksek eforda, kalp-dolaşım-solunum sistemlerinin uyum performansı
 • Vital kapasite ve akciğer fonksiyonlarının önemi
 • Zihinsel ve fonksiyonel gelişim aşamalarının tanımı ve takibi
 • Duyuların ve duyguların gelişim evreleri, matematiksel, duygusal, sosyal zeka tanımları
 • Türk çocuklarına uyarlanmış Denver-2 Gelişimsel Tarama Testi
 • Puberte (buluğ) dönemindeki çok yönlü sorunlara yaklaşım yöntemleri
 • Fizyopatolojik ve Psikososyal faktörlerin karşılıklı etkileşimleri ve sonuçları
 • Amaca yönelik genel ve özel check-up çalışmalarındaki verileri yorumlama yöntemleri
 • Hamilelik ve/veya doğum öncesi kapsamlı check-up uygulamaları, yaz ve kış bebeği tanımları
 • Bebeklerin, çocukların bakımında ve izlenmesinde annelerin ve paydaşların eğitimi
 • Sorunların erken fark edilmesi ve hızlı çözümlenmesi için proaktif ve profilaktik yaklaşımlar
 • Obesitede, günlük kalori ihtiyacına ve aktivite düzeyine göre besin tercihleri
 • Beslenme ve diyet konusunda BMI (Body Mass Index) = Vücut Kitle İndeksi takibi
 • Günlük beslenme ihtiyacının oransal olarak öğünlere paylaştırılması
 • Sindirim testleri ve paraziter problemler
 • Anemilerde ve Hemoglobinopatilerde yaklaşım yöntemleri
 • Hormonal dengeler ile sağlık düzeyi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiler
 • Hipofiz-tiroid-sürrenal eksenindeki pozitif ve negatif feedback etkileşim mekanizmaları
 • Tip-1 (Juvenil) Diyabet için stabil regülasyon ve düzenli takip
 • FMF tablosunun teşhisi ve tedavi amaçlı uygulamalar
 • Okul başarısı ile hormonal, metabolik, fiziksel sağlık düzeyleri arasındaki ilişkiler
 • Astım hastalarının ve alerjik sorunların mevsimlere göre izlenmesi
 • Standart zorunlu ve sadece isteğe bağlı aşılar için uygulama dozları ve zamanları
 • Bağışıklık testleri ve otoimmün sorunların erken teşhisi
 • Romatizmal aktivasyon parametreleri ve klinik tabloyla birlikte yorumlanması
 • Lösemiler ve farklı kanser türleri, tümör belirteçleri
 • En sık rastlanan belirtilerden ateş, öksürük ve nedenleri
 • Üst solunum yolu enfeksiyonlarında basit koruyucu önlemler ve tedavi seçenekleri
 • Primer veya sekonder enuresis nokturna/diurna sorunlarına yaklaşım yöntemleri
 • Böbrek fonksiyonlarındaki sorunlar, taş, üriner enfeksiyonlar, tedavi ve korunma yöntem

EĞİTİM

 • Lozan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Uzmanlık Eğitimi, 1988, İsviçre
 • Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi, 1984, İsviçre
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Doktoru Eğitimi, 1979, Ankara/Türkiye

DENEYİM

 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-2019, Ankara/Türkiye
 • Lozan Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1984-1988, İsviçre
 • Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980-1984, İsviçre

BİLİMSEL ÜYELİKLER
 • Swiss Medical Board
 • Swiss Medical Association, FMH (Foederatio Medicorum Helveticorum)
 • Türk Parlamenterler Birliği
 • KalDer, Türkiye Kalite Derneği
 • Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği
 • Tüm Sağlık Sigortaları, Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, Hastane ve Doktor Sorumluluk Sigortaları Danışmanlığı

Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Franco Stocker MD,
Dr. T. Zysset MD, Dr. B. Schmid MD, Dr. H. Moser MD,
Dr. Jan Weber MD:
A comparative study of digoxin levels by radioimmunoassay micromethod in capillary and venous blood samples in children.
Helvetica Paediatrica Acta, 38 (4) : 329-333, 1983.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Ataxia-telangiectasia, a case and review of the literature.
Schweizerische Rundschau für Medizin Praxis, 73 (5) : 133-138, 1984.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Richard Kraemer MD:
Cardio-respiratory response to the regular physical fitness training
in asthmatic children.
American Review of Respiratory Disease, American Thoracic Society Annual Meeting, 129 (Pediatrics Assembly), 226, 1984.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Richard Kraemer MD,
Dr. E. Franzen MD, Dr. K. Erb MD:
Stellenwert der Sportgymnastik in der Behandlung von Kindern
mit Asthma Bronchiale.
Helvetica Paediatrica Acta, 39 (Supplement 50): 28, 1984.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Franco Vassella MD,
Dr. Sema Ramazanoglu MD:
15 years follow-up in twin boys with tuberous sclerosis (TS)
Clinical Neurophysiology, 61 (3): 184, 1985.
1. Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Richard Kraemer MD:
Cardiorespiratory response to physical conditioning in children
with bronchial asthma.
Pediatric Pulmonology, 1 (5): 272-277, 1985.
Dr. Richard Kraemer MD, Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD,
Emilia Franzen, Peter Birrer:
Stellenwert der Sportgymnastik in der Behandlung von Kindern
mit Asthma Bronchiale.
SozialPaediatrie, 8, 626-634, 1986.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Akciğer testleri uygulaması: Solunum fonksiyonlarını ölçüp kaydeden
bilgisayarlı ekipman sisteminin teknolojik analizi.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Teknik Eğitim Materyali, 1-14, İstanbul, 10 Şubat 1987.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Tıbbi yönetimde bilgisayar.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 11. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi Bildiri Kitabı, 13, 1-10, İstanbul, 1987.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Esat Göktepe MD, Dr. Sefa Sarıbeyoğlu MD, Dr. Sema Ramazanoğlu MD, Dr. Yankı Yazgan MD:
Quantitative evaluation of non-organic headache.
1st Turkish-Egyptian Pain Congress, 1 (1), 57-58, İstanbul,
June, 24-26 1988.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Esat Göktepe MD,
Dr. Sefa Sarıbeyoğlu MD, Dr. Emel Akoğlu MD, Dr. Sevgi Küllü MD, Dr. Oya Gürbüz MD, Dr. Yankı Yazgan MD:
Bipolar bozukluk ve iyatrojenik bir komplikasyon.
24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 103, Ankara,
19-23 Eylül 1988.
Dr. Sefa Sarıbeyoğlu MD, Zeynep Kurdaş, Yavuz Girgin, Tarık Temüge,
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD, Dr. Yankı Yazgan MD,
Dr. Hakan Yöney MD, Dr. Esat Göktepe MD:
Controlled study of psychiatric disorders in children under care, preliminary report.
Marmara Medical Journal, Special Issue, 1st Marmara Medical Days
İstanbul, Abstracts, (1) 3, 115, September 26-30, 1988.
Dr. Şamil Hızlı MD, Dr. Kasra Sharifi MD,
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Danger of Swallowing Two Needles and Endoscopic Treatment.
3rd International Conference of Euroasian Gastroenterological Association, Cornelia de Lange Hotel, Antalya, 10-14 October, 2018.
Dr. Şamil Hızlı MD, Dr. Dilber Kumral MD, Dr. Şirin Aytaç MD,
Dr. Serap Ulusoy MD, Dr. Hülya Yarayan MD, Dr. Kasra Sharifi MD,
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Endoscopic Removal of Duodenogastric Trichobezoar:
Rapunzel Syndrome
3rd International Conference of Euroasian Gastroenterological Association, Cornelia de Lange Hotel, Antalya, 10-14 October, 2018.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Görme, İşitme, Dil Gelişimi, İzleme ve Değerlendirme.
BÜTÜNCÜL TIP – Aile Hekimliğinde ve Birinci Basamakta
Güncel Tanı – Tedavi (Textbook-Kitap), Pediatri-Sosyal Pediatri Alanı,
Bölüm 5, 2088-2092, Nobel Yayınevi, Ankara, 2019.
Dr. Yıldırım M. Ramazanoğlu MD:
Çocuk İstismarı ve İhmali.
BÜTÜNCÜL TIP – Aile Hekimliğinde ve Birinci Basamakta
Güncel Tanı – Tedavi (Textbook-Kitap), Pediatri-Sosyal Pediatri Alanı,
Bölüm 11, 2113-2117, Nobel Yayınevi, Ankara, 2019.

 • İngilizce
 • Almanca
 • Fransızca
 • İtalyanca
 • Arapça