Sağlığını Düşün”    Kalp sağlığınızı korumak için düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve periyodik sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

Doç. Dr. Çiğdem ÇINAR

TIBBİ İLGİ ALANLARI
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Skolyoz-Kifoz / Korse ve Schroth Terapisi
 • Muskuloskeletal Ağrı ve Yaralanmalar
 • Lenfödem Rehabilitasyonu
 • Ortopedik Rehabilitasyon
 • Ampüte Rehabilitasyonu
 • Osteoporoz
 • Osteoartroz
 • Pelvik Taban Rehabilitasyonu
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • Kas İskelet Sistemi Tanısal ve Girişimsel Ultrasonografik İşlemler
 • Nöral Terapi
 • Fibromiyalji

fizik tedavi ve rehabilitasyon

EĞİTİM

 • Tıp Fakültesi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003-2009
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011-2015

DENEYİM

 • Asistan Doktor: İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011-2015
 • Uzman Doktor: S.B.Ü. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon S.U.A.M., 2015-2022
 • Uzman Doktor: Liv Hospital Ulus, 2022-2023
 • Uzman Doktor: Biruni Üniversite Hastanesi, 2023-halen
BİLİMSEL ÜYELİKLER

• Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği
• Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
• Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Effect of robotic-assisted gait training on functional status, walking and quality of life in complete spinal cord injury. Cinar C, Yildirim MA, Ones K, Goksenoglu G. Int J Rehabil Res. 2021 Sep 1;44(3):262-268. doi: 10.1097/MRR.0000000000000486
2. Ultrasonographic evaluation of abdominal muscle thickness symmetry in adolescent idiopathic scoliosis: a case-controlled study Muhsin Doran, Kadriye Öneş, Aynur M Terzibaşioğlu, Çiğdem Çinar, İlhami Ata (Eur J Phys Rehabil Med . 2021 Dec;57(6):968-976. doi: 10.23736/S1973-9087.21.06833-7. Epub 2021 Jul 1.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ultrasound-Guided Versus Blind Subacromial Steroid Injections and Short-Term Response in Subacromial Impingement Syndrome. Aynur Metin Terzibaşıoğlu, Çiğdem Çınar, Kadriye Öneş, Yelda Soluk Özdemir, Muhsin Doran, Nazire Bagatır. Arch Health Sci Res. 2022;9(3):180-185. DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2022.22055

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. (Sözlü sunum) C. Cinar, N. Bagatir, A.Metin Terzibasioglu, M. Doran, Y. Soluk Ozdemir, K. Ones. Ultrasound-Guided Versus Blind Subacromial Steroid Injections and Short-Term Response in Subacromial Impingement Syndrome. The 37th Annual European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy Congress, ESRA 2018; 12-15 September, Dublin, Ireland.

2. (Sözlü sunum) Nazire Bağatır, Ayşe Nur Bardak, Çiğdem Çınar. İstanbul Derm-Gastro-Rheum-Update Summit 17-19 June 2022. İstanbul,Türkiye. (TRASD – Brown University

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Comparison of the Patients with Complete and Incomplete Spinal Cord Injury Administered Robotic-Assisted Gait Training Treatment. Cinar C, Ones K, Yildirim MA, Goksenoglu G. Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences 2020, Vol. 23 Issue 1, p12-19. 8p

2. The Evaluation of Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction in Stroke Patients. Cigdem CINAR, Kadriye ONES, Ayse Nur BARDAK, Mustafa Aziz YILDIRIM, Nazire BAGATIR. Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University 2022;9(2):102-108. Doi:10.47572/muskutd.885010

3. İnmede Yaşın Fonksiyonel Duruma Etkisi. Çınar Ç, Yıldırım MA, Öneş K. İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi eylül-aralık 2017; (2)6:20-25.

4. Fibromiyalji ve miyofasiyal ağrı sendromu hastalarında ağrı ve yaşam kalitesinin karşılaştırmalı sonuçları. Yıldırım MA, Çınar Ç, Öneş K. İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi ocak-nisan 2018; (2)6:20-25.
5. Lenfödem Ünitesinde Takipli Lipödem Hastalarının Klinik ve Demografik Özellikleri. Evrim Coşkun, Çiğdem Çınar, Mücahit Atasoy, Aysun Akansel, Mehmet Özkan. İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi mayıs-ağustos 2020; (2)14:11-14
6. Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Nöropatik Ağrı Kliniği ve Demografik Verilerle Olan İlişkisi. Aysun Akansel, Evrim Coşkun, lknur Göksu, Emine Keskin, Çiğdem Çınar, Mücahit Atasoy. İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi mayıs-ağustos 2020; (2)14:15-22.
7. İdiyopatik Skolyozda Konservatif Tedaviler-Derleme. İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi. Çiğdem Çınar, Kadriye Öneş. ocak-nisan 2021; (1)16:27-31.
8. İnmeli Hastalarda Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu ile İnme Tarafı ve Etiyolojisi Arasındaki İlişki. Yunus Emre Doan, Çiğdem Çınar, Kadriye Öneş, Nazire Bağatır. İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi mayıs-ağustos 2021 (2) 17:18-23
9. Farklı Hemisfer Lezyonu Olan İnmeli Hastalarda Etkilenen Hemisfer ile Depresyon Arasındaki İlişki. Çiğdem Çınar, Yelda Soluk Özdemir, Kadriye Öneş, Nurdan Paker İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi eylül-aralık 2021 (3) 18:10-15
10. İnmede Obezitenin Fonksiyonel Duruma Etkisi. Çiğdem Çınar, Mustafa Aziz Yıldırım, Kadriye Öneş. İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi ocak-nisan 2022 (1) 17:15-18
11. Lomber Omurgannın Biyomekaniği-Derleme. İsmet Alkım Özkan, Çiğdem Çınar, Kadriye Öneş İstanbul Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dergisi ocak-nisan 2022 (1) 17:26-31

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. (S 53) Ayşe Nur Bardak, Çiğdem Çınar, Kadriye Öneş, Nurdan Paker, Nazlı Derya Buğdaycı, Şefik Kaya, Eşref Orkun Aydın, Ebru Yalçınkaya. Spınal Kord Yaralanmalı Hastalarada İdrar Boşaltım Yöntemiyle İdrar Yolu Enfeksiyonu Arasındaki İlişki. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Antalya, Türkiye. (sözlü sunum)

2. (S-039) Aynur Metin Terzibaşıoğlu, Çiğdem Çınar, Nazire Bağatır, Yelda Soluk, Kadriye Öneş. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Farkındalık Çalışması. 4.İlaç ve Tedavi Kongresi ‘’Akılcı İlaç Kullanımı’’. 19-23 Eylül 2018, Girne, KKTC (Sözlü sunum)

3. (S-04) Evrim Coskun, Cigdem Cinar, Aysun Akansel, Mucahit Atasoy, Nazire Bagatir. Investigation Of Lıpedema Awareness Among Physicians. 3. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Sempozyumu Multidisipliner Yaklaşım. 5-6 Ekim 2018, İzmir, Türkiye. (Sözlü sunum)

4. (S-105) Özkan Araz, Ayşe Nur Bardak, Çiğdem Çınar, Cemil Atalay, İlhan Karacan, Kadriye Öneş. Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Ürodinami Öncesi Antibiyotik Profilaksisi Gerekli midir? Prospektif, Randomize Çalışma. Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.17-21 Nisan 2019, Antalya, Türkiye. (Sözlü sunum)

5. (S-139) Evrim Coşkun Çelik, Mücahit Atasoy, Çiğdem Çınar, Kadriye Öneş, Fatma Nur Kesiktaş, Nurdan Paker, Berna Çelik, Derya Soy Buğdaycı, Ayşenur Bardak. Spinal Kord Yaralanmalı Hastalardaki Günlük Yaşam Aktivitelerinin Önemi ve Hedefleri. Uluslararası Katılımlı 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.17-21 Nisan 2019, Antalya, Türkiye. (Sözlü sunum)

6. (S-018) Evrim Coşkun, Mücahit Atasoy, Çiğdem Çınar, Aysun Akansel, Emine Keskin, İlknur Göksu. Lipödem Tanılı Hastaların Lipödem Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. I. Uluslararası Katılımlı Lenfödem Kongresi 11-13 Ekim 2019. İstanbul,Türkiye. (Sözlü sunum)

7. (Sözlü sunum) Yunus Emre Doğan, Çiğdem Çınar, Kadriye Öneş, Nazire Bağatır. İnmeli Hastalarda Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu ile inme Tarafı ve Etiyolojisi Arasındaki ilişki. 4. FTR Günleri Sempozyumu Rehabilitasyonda Genç İnme 19 Mayıs 2021. İstanbul,Türkiye. .

8. (Sözlü sunum) Çiğdem Çınar, Yelda Soluk Özdemir, Kadriye Öneş, Nurdan Paker. Farklı Hemisfer Lezyonu Olan İnmeli Hastalarda Etkilenen Hemisfer ile Depresyon Arasındaki ilişki. 6. İnme Rehabilitasyonu Sempozyumu 28 Mayıs 2022. İstanbul,Türkiye. .

Kitap Bölümleri
1. Pediatrik Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Uygulamalar. Güncel Pediatrik Rehabilitasyon. Ed: Göksoy T., Özdemir F. 1st edition. Nobel Kitabevi
2. Damar nedenli ampütasyonlar sonrası rehabilitasyon. Damar. Ed: A. Polat, H. Akay, C. Köksal, A. bozkurt. 1st edition. Istanbul Tıp Kitabevi
3. Kanser Rehabilitasyonu Araştırma Konularında Öncelikler. Kanser Rehabilitasyonu. Ed: Ayhan F. 1st edition. Güneş Tıp Kitabevi
4. Travmatik Beyin Yaralanması sonrası Mesane, Barsak ve Seksüel Rehabilitasyon. Travmatik Beyin Yaralanması Rehabilitasyonu. Ed: Bardak AN., Hazer B. Türkiye Klinikleri

İngilizce