Sağlığını Düşün”    Kalp sağlığınızı korumak için düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve periyodik sağlık kontrollerinizi aksatmayın.

Dr. Öğr. Üyesi Beyza ARPACI SAYLAR

TIBBİ İLGİ ALANLARI
 • Aile Sağlığı
 • Koruyucu Hekimlik

Kamu Hastaneler Birliği 3. Bölge Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü olarak çalıştı (2022-2023)

EĞİTİM

 • Lisans: Tıp Fakültesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2011-2018
 • Ön Lisans: Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Anadolu Üniversitesi, 2011-2013
 • Tıpta Uzmanlık: Aile Hekimliği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018-2021

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta (2024-halen)

DENEYİM

 • Pratisyen Hekim: Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, 2018
 • Asistan Hekim: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018-2022
 • Uzman Hekim: Bahçelievler Devlet Hastanesi, 2022-2024
 • Doktor Öğretim Üyesi: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024-halen
 • Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü: Kamu Hastaneler Birliği 3. Bölge Başkanlığı, 2022-2023
BİLİMSEL ÜYELİKLER
 • Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği Üyelik

 

 • Doktora Tezleri:
  • “Bağcılarda Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 15-49 Yaş Arası Kadın Nüfusunda Kullanılan Doğum Kontrol Yöntemleri ve Yöntemlerin Seçimine Etki Eden Faktörler”
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
  • “Relationship Not Found Between Blood and Urine Concentrations and Body Mass Index in Humans With Apparently Adequate Boron Status”
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
  • “Psikiyatri Kliniğine Başvuran Hastaların Tanılarıyla İlgili Aile Sağlığı Merkezine Başvuru Durumlarının ve Bu Başvuru Durumlarına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi”
  • “Pandemi Servisinde Yatan Hastaların COVID-19 Aşısı İle Aşılanma Durumlarının ve Aşılanan Hastaların Aşıdan Sonra Semptom Gösterme Sürelerinin İncelenmesi”
  • “Pitriyazis Likenoides Kronika (PLK) Olgu Sunumu”
  • “Kedi Tırmığı Hastalığına Bağlı Ensefalopati Olgu Sunumu”
 • Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:
  • “Pratik Aile Hekimliği Serisi-Dermatoloji / Maküler Lezyonlara Algoritmik Yaklaşım”
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
  • “Paraoxonase-1 Phenotype and Its Relationship with Mean Platelet Volume and Oxidative Stress in Coronary Artery Disease”
  • “Investigation of Gasdermin-D and Pannexin-1 in Omental Adipose and Placental Tissues in Pregnant Women with Obesity”
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
  • “Aile Sağlığı Merkezlerinden HPV Pozitifliği Nedeniyle Refere Edilen Hastaların Kolposkopi Sonuçlarının Değerlendirilmesi”

İngilizce